Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде қайырымдылық айлығы аясында қариялар күніне арналған іс-шара өткізу бойынша мемлекеттік тапсырыстың нәтижелерін алдын ала бағалау есебі 

Бағалау өлшемшарты

Сарапшылар кеңесінің бағалауы

Сарапшылар кеңесінің қорытындысы

1.

Өзектілігі


5

Оң 

2.

Жоспардың орындалуы


5

Оң 

3.

Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның нәтижесі


5

Оң 

4.

Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама шеңберінде басталған қызметті жалғастыру ықтималдығы

Оң 

5.

Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның нәтижелері бойынша ұзақ мерзімді оң әлеуметтік әсердің ықтималдығы


5

Оң 

Барлығы (балдардың есебі)


25