БАСШЫЛЫҚ ТАБЫСЫ ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТ

Лауазымдардын атауы

Аты-жөні

2016 жыл бойынша айлық қызметақы, теңге

2016 жыл бойынша жиынтық жалақысы, теңге

Басқарма басшысы

Асантаев Ж.А.

235 688,00

 

Басшының орынбасары

Хангереев.С.Н

220 697,00

2 777 488,00

Басшының орынбасары

Искакова.Д.С

220 697,00

2 543 386,00