___________________________________________________________

          (заңды немесе жеке тұлғаның толық атауы)

 

 

п/п

Тегі, аты, әкесінің аты (оның ішінде латын әріптерімен)

Туған күні, айы мен жылы,  жынысы

Азаматтығы, тұрақты тұратын елі, шығу елі

Паспортының (жеке басын куәландыратын құжатының) нөмірі, берілген күні және берген орган

Білімі, мамандығының атауы, біліктілігі

Мамандығының атауы (лауазымы)

1

 

 

       

 

(қолы, тегі, аты-жөнінің бірінші әріпі, лауазымы)

    М.П.

Ескертпе: Қазақстан Республикасында қолданылатын кәсіптік стандарттарға, Басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығына, ұйымдар басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларына, Жұмыстар мен жұмысшы кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығына, жұмысшы кәсіптерінің тарифтік-біліктілік сипаттамаларына және 01-99 "Кәсіптер сыныптауышы" Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сыныптауышына сәйкес мамандығының, біліктілігінің (лауазымының) атауын көрсетуге тиісті

______________________________________

 

Өтініш формасы (docx, 18 Kb)

Кадрлардағы жергілікті қамту туралы ақпарат формасы (docx, 14 Kb)